Edukim intelektual
Qendra Promus.
formim profesional dhe social
rreth nesh.
Të fokusuar në zhvillimin e vlerave kulturore dhe sociale, si dhe krijimin e një mjedisi intelektual dhe profesional për të rinjtë e grupmoshave të ndryshme.
projekte.
Apliko.
Plotëso formën më poshtë për të aplikuar online.
kontakt.
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Kulla nr. 3, Kati i parë, Tiranë, Shqipëri
Qendra Promus